Empresa

BT5A6976

TOTGRAF és una empresa dedicada a la comercialització i distribució de productes i consumibles per a la industria de les arts gràfiques. Distribuïm tots els articles necessaris per al procés d’impressió: tintes, vernissos, planxes, químics i productes auxiliars. Som distribuïdors de les marques de referència del sector com HUBER o IPAGSA. També  oferim un servei exclusiu de CUINES DE TINTA que inclou assessorament, instal·lació i manteniment.